2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΕΡ/ΚΗ ΕΚΠ.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ